Deprem Nedeniyle Hizmet Verememekteyiz!! Lütfen Sipariş Oluşturmayın!!!

Taraflar
Hizmet Sağlayıcı: SiparisApp (Mobil Uygulama Hizmetleri)
Müşteri: SiparisApp (Mobil Uygulama Hizmetleri) üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş
http://www.siparisapp.net internet adreslerinde faaliyet gösteren internet sitesinin kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme Maddeleri:

Madde 1
Hizmet Sağlayıcının teslimatını gerçekleştirdiği hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri’ye aittir. Hizmet Sağlayıcı yükümlü değildir.

Madde 2
Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin hizmetleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, Google Play Developer Dağıtım Sözleşmesi/Politikaları (Kişi/Kuruluşa Aittir), Google Play Geliştirici Sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Adult, Warez, Kopya İçerik vs. sorunlar müşteriye aittir. Doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı Hizmet Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, sorumlu tutulamaz Sorumluluk, Müşteri’ye aittir. Hizmet Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin hizmetleri kullanımından veya hatalı kullanımından, Valve Corporation Sözleşmesi/Politikaları (Kişi/Kuruluşa Aittir), Valve Corporation Sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Hile, Görüş, Vac ve oyun yasaklamaları vs. sorunlar müşteriye aittir. Doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı Hizmet Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, sorumlu tutulamaz Sorumluluk, Müşteri’ye aittir. Hizmet Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Madde 3
Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Hizmet Sağlayıcıda bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir beklenmeyen teknik aksaklıklara karşı, müşterilerin mağdur olmamak ve veri kaybına maruz kalmamak için tedbir olarak hesabındaki ve mailindeki  kendi verilerini ayrıca yedeklemeleri tavsiye edilir.

Madde 4
Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim, yazılım, dijital ses kaydı (MP3 ve diğer dijital ses formatları), lisanslı script vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Hizmet Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri’dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda hizmet sağlayıcı yazılım lisans sahiplerinin lisans bedeli ödenmemiş yazılımın kaldırma başvurularını yerine getirir uygulama hizmeti müşterinin devam eder ücret iadesi yapılmaz. Hizmet Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Madde 5
Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri’ye aittir. Hizmet Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir. Hizmet bedeli iadesi yapılmaz.

Madde 6
Internet, bir medya ortamı olduğundan, Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi taktirde doğabilecek sorunlardan, Hizmet Sağlayıcı yükümlü değildir.

Madde 7
Alınan hizmetin karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir. Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

Madde 8
Hizmet Sağlayıcı, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

Madde 9
Yazılım paket adlarında siparisapp damgası yer almaktadır. Müşteri kesinlikle yaşadığı sorunları Hizmet Sağlayıcı ile bir tutamaz Doğan veya Doğacak olan tüm maddi/manevi zararları Müşteri karşılar.

Madde 10
Müşteri kesinlikle Hizmet Sağlayıcı’nın sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde Hizmet Sağlayıcı’nın sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, e-mail bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Hizmet Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 11
Müşteri, Hizmet Sağlayıcısı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemelerinin ve İstanbul İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 12
Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerinin fiyatlarını ve tarifelerin üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 13
Müşteri istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz.

Madde 14
Tüm yazılımların güvenliği müşteriye aittir. Müşteri’nin uygulama/uygulamalarının saldırı alması durumunda hizmet sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

Madde 15
Müşteri, aldığı hizmet dahilinde hizmet sağlayıcı tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hizmet sağlayıcı hesabından faydalanırken hizmet sağlayıcı tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

Madde 16
Müşteri, hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan hizmet sağlayıcıya herhangi bir kusur iletilemez.

Madde 17
Sözleşme Kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Hizmet Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini ve iade koşullarını kabul etmiş sayılır.